Kontakné údaje

Hennel - preklady, s.r.o.
Romanova 1675/44
851 02 Bratislava
Slovenská republika

hennel.preklady@gmail.com
+421 905 885 669

Skype: robo.hennel

Číslo prekladateľa (úradné preklady): 971 044
IČO: 46 298 894
DIČ: 20 23 32 06 29
IČ DPH:

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Č. účtu: 292 886 1683/1100
IBAN: SK1011000000002928861683
SWIFT: TATR SK BX

Mgr. Robert Hennel, prekladateľ, tlmočník.

Preklady

Preklady z a do jazykov: anglický, nemecký a slovenský, vrátane overených súdnych prekladov v uvedených jazykoch z oblastí ako právo, energetika, zbrojárstvo, doprava, zdravotníctvo a iné.

Podrobnosti

Tlmočenie

Simultánne a konzekutívne tlmočenie na najvyššej úrovni.

Podrobnosti

IT služby

Naša spoločnosť zabezpečuje SW a HW riešenia notebookov a desktopov, pozáručný servis mobilov rôznych značiek.

Podrobnosti