O firme

Našim mottom je kvalita pred kvantitou. Preklady, tlmočenie, ale aj počítačové služby zabezpečuje odborný a vyškolený personál. Dbáme na to, aby bol náš zákazník spokojný. Aj preto spolupracujeme s tými najlepšími poskytovateľmi služieb, ktoré Vám dokážeme v prípade potreby zabezpečiť. Naša spoločnosť poskytuje preklady (vrátane úradných) a tlmočenie z rôznych oblastí. Vďaka dlhoročnej spolupráci s renomovanými spoločnosťami v oblastiach ako právne a poradenské služby, doprava, energetika, či zbrojárstvo dokážeme našim zákazníkom poskytnúť kvalitné a zaručene správne preklady odborných textov, firemných, verejných a oficiálnych dokumentov, ako aj simultánne a konzekutívne tlmočenie širokého spektra verejných aj neverejných podujatí. Naše portfólio komplexných služieb zahŕňa možnosť poradenstva a zabezpečenia notárskeho overenia originálov pre potreby súdnych prekladov, poradenstvo a zabezpečenie kvalitnej tlmočníckej techniky, ako aj iné súvisiace služby. Okrem toho sa naša spoločnosť zaoberá poskytovaním počítačových služieb: SW a HW riešenia notebookov a desktopov, servis mobilov rôznych značiek.

Preklady, tlmočenie, IT služby.

Preklady

Preklady z a do jazykov: anglický, nemecký a slovenský, vrátane overených súdnych prekladov v uvedených jazykoch z oblastí ako právo, energetika, zbrojárstvo, doprava, zdravotníctvo a iné.

Podrobnosti

Tlmočenie

Simultánne a konzekutívne tlmočenie na najvyššej úrovni.

Podrobnosti

IT služby

Naša spoločnosť zabezpečuje SW a HW riešenia notebookov a desktopov, pozáručný servis mobilov rôznych značiek.

Podrobnosti